Telefoon : 056 650 660 | E-mail: info@limotec.be

Limotec,
perfectie in detectie

Brand, gas, co

Lees meer

Limotec, betrouwbare detectie van brand, gas en co

mét certificaten

Limotec C.I.E. MD2400SA - Centrale voor branddetectie

De C.I.E. MD2400SA, analoog adresseerbare centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006.

De BOSEC-EN54-13 certificatie in combinatie met de SOTERIA reeks brandmelders is in aanvraag.

De CI.E. MD2400SA heeft een maximale capaciteit van 2 circuits in lusvorm. De communicatie met de aangesloten brandmelders gebeurt op basis van het CoreProtocol®.

Limotec C.I.E. MD300 - Centrale voor branddetectie

De C.I.E. MD300, conventionele centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 opgebouwd en beschikt over het EG-Conformiteitscertificaat 1134-CPD-113.

De C.I.E. MD300 is BOSEC gecertificeerd in combinatie met de Apollo Series 65 optische rookdetector (B-9072-FD-904), de Apollo Series 65 thermische detector A1R (B-9072-FD-905) en de Apollo ORBIS multisensor detector (B-9072-FD-906).

Limotec C.I.E. MD2400L - Centrale voor branddetectie

De C.I.E. MD2400L, analoog adresseerbare centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 en beschikt over het EG-Conformiteitscertificaat 1134-CPD-077. Het MD2400L branddetectiesysteem is BOSEC B-9072-FD-954 EN54-13 gecertificeerd.

De C.I.E. MD2400L heeft een maximale capaciteit van 3 circuits in lusvorm. De communicatie met de aangesloten brandmelders gebeurt op basis van het XP95 digitale protocol.

 

Limotec C.I.E. MD2400 - Centrale voor branddetectie

De C.I.E. MD2400, analoog adresseerbare centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 en beschikt over het EG-Conformiteitscertificaat 1134-CPD-077. Het MD2400 branddetectiesysteem is BOSEC B-9072-FD-954 EN54-13 gecertificeerd.

De C.I.E. MD2400 is samengesteld uit een centrale verwerkingseenheid (black-bos) en minstens één bedieningsconsole. De CI.E. MD2400 heeft een maximale capaciteit van 16 circuits in lusvorm. De communicatie met de aangesloten brandmelders gebeurt op basis van het XP95 digitale protocol.

Limotec C.I.E. MD644 - Centrale voor branddetectie

De C.I.E. MD644, conventionele centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 opgebouwd en beschikt over het EG-Conformiteitscertificaat 1134-CPD-106.

De C.I.E. MD644 is BOSEC gecertificeerd in combinatie met de Apollo Series 65 optische rookdetector (B-9072-FD-897), de Apollo Series 65 thermische detector A1R (B-9072-FD-898) en de Apollo ORBIS multisensor detector (B-9072-FD-899).

Limotec MD780 - Gas & CO detectiesysteem

Het MD780 gas & CO-detectiesysteem is geschikt voor het aansluiten van maximum 8 externe gas en/of CO-detectoren.

De werking van de MD780 gassensors is op het principe van de katalytische verbranding gebaseerd. De MD780 gassensor is geschikt voor het detecteren van methaan, propaan of butaan. De MD780 gasdetector is beschikbaar in een niet-explosieveilige behuizing en in een ISSeP15ATEX0030 gecertificeerde behuizing.

De MD780 CO-sensor functioneert op het principe van de brandstofcel en is geschikt voor het detecteren van koolmonoxidegas.

Algemene informatie & mededelingen

Gezien de huidige toestand en de door de regering opgelegde maatregelen, neemt Limotec de nodige voorzorgen om de verspreiding van het Corona virus mee te helpen bestrijden. Tot nader order blijven al onze binnendiensten bereikbaar en beschikbaar.

De levering van bestelde materialen is voorlopig nog gegarandeerd. De huidige situatie kan echter vertragingen in het productieproces en in de toelevering van randapparatuur tot gevolg hebben. De toestand wordt continu geëvalueerd en eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk worden gecommuniceerd.

Alle geplande opleidingen worden voorlopig geannulleerd en naar een later tijdstip verplaatst.

Aanvragen voor interventies door onze technische dienst worden individueel beoordeeld en in functie van hoogdringendheid ingepland. Een dringende interventie zal enkel worden uitgevoerd onder de voorwaarde van naleving van de overheidsmaatregelen en mits het respecteren van de richtlijnen inzake social distancing. Alle niet dringende interventies worden in overleg met de aanvrager naar een latere datum verplaatst.

Limotec neemt alle nodige stappen om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen.

Wij danken iedereen voor het begrip in deze moeilijke omstandigheden en hopen snel het gewone leven te kunnen hervatten !

 

Wegens stockopname en de opstart van een nieuw ERP-systeem kunnen vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april 2020 GEEN leveringen van materialen plaatsvinden!