Module 2 

MD2400/MD2400L PROGRAMMATIE OP MAAT

(1 DAG: 09u00 tot 17u00)

Om praktische redenen is deze opleiding niet in de kalender opgenomen. Aanvragen voor deze opleiding worden door Limotec bv genoteerd. Zodra een voldoende aantal inschrijvingen is geregistreerd, wordt aan de verschillende deelnemers de datum van de opleiding kenbaar gemaakt.

Doelgroep

Deze opleidingsmodule is bedoeld voor technici die in het bezit zijn van het certificaat “MD2400/MD2400L basisopleiding” EN beschikken over voldoende praktische ervaring met het in bedrijf stellen van een standaard MD2400 of MD2400L branddetectiesysteem.

Voorkennis

De MD2400/MD2400L basisopleiding.

Doel van de opleiding

Het aanpassen in functie van de specifieke eisen van een project van de default instellingen van de MD2400 of MD2400L datafile.

Ter ondersteuning van het vooropgestelde doel bevat de opleiding diverse praktische oefeningen.

De cursist is op de dag van de opleiding in het bezit van een computer met de MD2400/MD2400L configuratiesoftware, een actieve licentie en de nodige toebehoren ten behoeve van de verbinding met MD2400/MD2400L branddetectiecentrale. Op de dag van de opleiding wordt geen software geïnstalleerd en/of licentiefiles aangemaakt.

Agenda

  • Praktische oefening: opzoeken en oplossen van bekabeling & adresseringsfouten op een testpaneel.
  • Herhaling van de basisfuncties van de MD2400/MD2400L configuratiesoftware
  • Herhaling van de standaard default sturingen
  • Praktische oefening voor het in bedrijf stellen van een standaard MD2400/MD2400L branddetectiesysteem
  • Gedetailleerde uitleg van de onderstaande parameters:
    Acties | Net | Groep | Algemeen | Detectie niveau | Detector
  • Programmatie op maat van de sturingen gekoppeld aan diverse praktische oefeningen.

Evaluatie & Opleidingscertificaat


Aan het einde van deze opleiding wordt de verworven kennis door middel van een praktische test geëvalueerd. De cursisten die een score van minstens 60% behalen, ontvangen enkele dagen na de opleiding het certificaat "MD2400/MD2400L - Programmatie op maat".

Alle opleidingen

MODULE 1 : MD2400/MD2400L - basisopleiding
MODULE 2 : MD2400/MD2400L - programmatie op maat
MODULE 3 : MD2400/MD2400L - specifieke opleiding
MODULE 4 : MD2400SA - basisopleiding
MODULE 5 : MD780 - basisopleiding
MODULE 6 : MD2400SA - beknopte bediening
MODULE 7 : MD2400 - infosessie generatie 3

Inschrijven voor deze opleiding.

Vul het formulier "Aanvraag tot inschrijving" in, de verantwoordelijk van de opleidingen zal met u contact opnemen.