Module 4 

MD2400SA B​ASISOPLEIDING

(1 DAG: 10u00 tot 16u00)

  Om praktische redenen is deze opleiding niet in de kalender opgenomen. Aanvragen voor deze opleiding worden door Limotec bv genoteerd. Zodra een voldoende aantal inschrijvingen is geregistreerd, wordt aan de verschillende deelnemers de datum van de opleiding kenbaar gemaakt.

Doelgroep

Deze opleidingsmodule is bedoeld voor technici die een MD2400SA branddetectiesysteem in bedrijf stellen en/of service- en onderhoudswerkzaamheden aan het MD2400SA branddetectiesysteem uitvoeren.

Deze opleiding richt zich niet tot de technici die reeds in het bezit zijn van een certificaat “MD2400/MD2400L basisopleiding” of een certificaat “MD2400/MD2400L programmatie op maat”. Opleidingen van de MD2400SA voor technici die reeds over de bovenvermelde certificaten beschikken, worden in overleg met de Limotec bv commercieel vertegenwoordiger bij de klant op kantoor georganiseerd.

Voorkennis

Voorkennis van de MD2400/MD2400L en/of MD2400SA branddetectiecentrales is niet vereist. De cursisten beschikken wel over een goede basiskennis elektriciteit en kennen de basisprincipes van de analoog-adresseerbare branddetectiesystemen.

Doel van de opleiding

De MD2400SA basisopleiding is een theoretische cursus voor het in bedrijf stellen, en onderhouden van een MD2400SA branddetectiesysteem. Deze opleiding bevat geen praktische oefeningen.

Tijdens de opleiding maakt de cursist kennis met de verschillende onderdelen van de MD2400SA branddetectiecentrale. Het aansluiten van de circuits in lusvorm, de MD2400SA Herhaalbord(en) op de I/O Bus en de stuurkabels op een MD2400SA centrale worden behandeld. Het aansluiten, het adresseren en de analoge waarden van de standaard analoog-adresseerbare componenten maken eveneens deel uit van deze MD2400SA basisopleiding.

De basisopleiding behandelt de programmatie van een eenvoudig branddetectiesysteem met de default sturingen en de online functies voor het testen en onderhouden van een MD2400SA branddetectiesysteem.
Tijdens de opleiding wordt de connectie tussen de computer van de cursist en een MD2400SA centrale getest. Om deze test vlot te laten verlopen zorgt de cursist voor een computer met de MD2400SA configuratiesoftware, een actieve MD2400SA licentiefile en een kabel “USB-A naar Mini USB”.

BELANGRIJK: Op de dag van de opleiding wordt geen software geïnstalleerd en/of licentiefile aangemaakt. Deze zaken worden door de cursist voor de dag van de opleiding in orde gemaakt! Om u hierin te begeleiden ontvangt de cursist enkele dagen voor de opleiding een bericht met de installatiebestanden van de MD2400SA configuratiesoftware en een handleiding met de nodige instructies.

Agenda

 • Samenstelling van een MD2400SA Centrale
 • Basisaansluitingen van de centrale (circuits in lusvorm & standaard stuurkabels) 
 • Aansluiting en configuratie van het MD2400SA herhaalbord op I/O bus van de MD2400SA
 • Aansluiting en adressering van de courante SOTERIA componenten op het CORE circuit in lusvorm:
    SOTERIA sokkel
    SOTERIA Optische detector
    SOTERIA Thermische detector
    SOTERIA Multisensor detector
    Adresseerbare drukknop
    Adresseerbare inleesmodule & adresseerbare I/O Module
    XP95 Sirene
 • Overzicht van de analoge waarden en het fout zoeken.
 • Diverse schermen en menu's van de MD2400SA branddetectiecentrale
 • Wizard voor het in bedrijf stellen van een MD2400SA centrale
 • Programmatie van de detector- en de groepsnamen
 • Programmatie van detectorgroepen
 • Aanpassen van de parameter “soort” voor de courante Soteria en adresseerbare analoog-adresseerbare componenten
 • Uitleg van de default sturingen in combinatie met de functies “Evacuatie direct” en “Evacuatie vertraagt” & van de programmatie van de sturingen
 • Overzicht van de verschillende basisfuncties en parameters van de MD2400SA configuratiesoftware
 • De online functie “detector test” ten behoeve van het testen van het MD2400SA branddetectiesysteem

Evaluatie & Opleidingscertificaat


Aan het einde van deze MD2400SA basisopleiding wordt de verworven kennis door middel van een theoretische test geëvalueerd. De cursisten die een score van minstens 60% behalen, ontvangen enkele dagen na de opleiding het certificaat "MD2400SA - Basisopleiding".

Alle opleidingen

MODULE 1 : MD2400/MD2400L - basisopleiding
MODULE 2 : MD2400/MD2400L - programmatie op maat
MODULE 3 : MD2400/MD2400L - specifieke opleiding
MODULE 4 : MD2400SA - basisopleiding
​MODULE 5 : MD780 - basisopleiding
MODULE 6 : MD2400SA - beknopte bediening
MODULE 7 : MD2400 - infosessie generatie 3

Inschrijven voor deze opleiding.

Vul het formulier "Aanvraag tot inschrijving" in, de verantwoordelijke van de opleidingen zal met u contact opnemen.